Waar sta ik voor?

De ruim 1500 jaar oude Regel van Benedictus vormt een belangrijke inspiratiebron voor de wijze waarop ‘Juncta Juvant training & coaching’ te werk gaat. Gebaseerd op de drieslag stabilitas, obedientia en conversio morum (volharden, gehoor geven en gericht blijven op groei) mag iedereen die deelneemt aan een ontwikkeltraject, uitgaan van werkelijke en oprechte aandacht.

Waar ga ik voor?

Met als uitgangspunt dat de training en coaching steeds gericht moet zijn op het versterken van de kwaliteiten van het individu, zal met aandacht worden geluisterd naar dat wat de cliënt drijft. Welke motivatie ligt ten grondslag aan het gewenste doel? Om op die manier te ontdekken wat men écht bereiken wil. Pas dan kan een doelgerichte training of coaching succesvol zijn. “Juncta Juvant training & coaching’ maakt van mensen ontdekkingsreizigers!”

Hoe wil ik dat bereiken?

Door ‘Juncta Juvant training & coaching’ wordt altijd vanuit een grondige analyse van de bestaande situatie naar het te behalen doel toegewerkt. De ontwikkeltrajecten kunnen in de vorm van assessments, (small group-)trainingen of (team)coaching, zowel in company (intern bij de cliënt/ opdrachtgever) als op een andere externe locatie worden georganiseerd. De individuele coachtrajecten worden bij voorkeur in de praktijk van Juncta Juvant training & coaching uitgevoerd. Zowel in de trainingen als tijdens de individuele coaching krijgt het ervaringsgericht leren bovendien alle ruimte. Ook zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met ‘wandelend coachen’.