Programma

De werkwijze van Juncta Juvant training & coaching is te kenschetsen als ‘vraag-gestuurd’. De vraag van de cliënt is leidend. Betekent dat, dat je voor elk type vraag, bij mij kunt aankloppen?
Nee, dat niet. Ik heb wel enkele ‘piketpaaltjes’ geslagen.
Gebaseerd op de ruime ervaring die ik inmiddels als trainer/ coach heb opgedaan, kan ik vooral worden ingeschakeld voor training en coaching bij ontwikkeltrajecten met de volgende doelstellingen.

Training:

 • Klantgericht communiceren (‘eerst luisteren, dan praten’)
 • Management-training (vergroten management-vaardigheden, ontwikkelen beleidsplan, etc.)
 • Overtuigend presenteren
 • Professioneel communiceren (versterken communicatieve vaardigheden)
 • Sociale vaardigheden (bewustwording, verbeteren concentratie, conflicthantering, etc.)
 • Succesvol solliciteren
 • Teambuilding (versterken onderlinge betrokkenheid binnen teams)
 • Timemanagement (prioriteiten stellen, Benedictijns tijdbeheer)
 • Vaardigheidstraining ‘koude acquisitie’ (wegnemen koudwater-vrees)
 • Verandermanagement (‘van ratio naar emotie’)
 • Vergroten betrokkenheid medewerkers (Cirkels van invloed en betrokkenheid, Stephen Covey)
 • Vergroten van de zelfverzekerdheid (assertiviteit)

Coaching:

 • Doelgericht en efficiënt werken (weerstand bieden aan een overvloed aan impulsen)
 • Executive coaching (klankbord, sparringpartner t.b.v. hoger management en directies)
 • Gemotiveerd presenteren (workshop)
 • Leren grenzen stellen (versterken discipline)
 • Lifestyle coaching (sparring-partner op zowel mentaal als fysiek vlak)
 • Loopbaanbegeleiding (bij promotie, demotie of outsourcement)
 • Loopbaanontwikkeling (werk-privé balans, carrière-planning)
 • Ontwikkelen nieuwe levensdoelen (werk-privé balans, zinvolle tijdsbesteding, etc.)
 • Ontwikkelen van relativeringsvermogen
 • Professionele acquisitie (soft skills)
 • Timemanagement (prioriteiten stellen, Benedictijns tijdbeheer)
 • Verbeteren samenwerking (loslaten en verbinden)
 • Vergroten van de zelfverzekerdheid (assertiviteit)
 • Verkrijgen van effectief leiderschap (Zeven eigenschappen van Stephen Covey)

Door ‘Juncta Juvant training & coaching’ wordt altijd vanuit een grondige analyse van de bestaande situatie naar het te behalen doel toegewerkt. Bovendien zal steeds maatwerk worden geleverd, geheel afgestemd op de wensen van de cliënt. De ontwikkeltrajecten zullen in de vorm van assessments, (small group-)trainingen of (team)coaching, altijd in company (intern bij de cliënt/ opdrachtgever) of extern worden georganiseerd. Ook zijn goede ervaringen opgedaan met ‘wandelend coachen’: dankzij de buitenlucht komen wij in onze gesprekken gemakkelijker tot de gewenste diepgang.

Individuele coachtrajecten worden bij voorkeur verzorgd vanuit de praktijk van Juncta Juvant training & coaching in Capelle aan den IJssel.

 

Bekijk de Algemene Voorwaarden (PDF) van Juncta Juvant training & coaching.