“De kost gaat voor de baat uit”

Misschien is het een gewaagde uitspraak, maar ik durf te stellen dat het lezen van deze blog je geld gaat besparen. Juist in deze, doorgaans erg drukke tijd van het jaar, zal het investeren van zo’n drie minuten leestijd, weleens een veelvoud daarvan aan tijdwinst kunnen opleveren. Je gelooft het niet? Lees dan vooral door en laat je verrassen. Geloof je het wel, en dat dan in de zin van “het zal best, maar ik heb nu wel wat belangrijkers aan mijn hoofd”, lees dan zeker verder.

Juncta Juvant training & coaching, training, train, trainen, coaching, coach,
Stilstand is achteruitgang

Eerst moeten er kosten worden gemaakt alvorens men er iets aan verdienen kan. Dat is, zo ongeveer, de betekenis van een oud Nederlands spreekwoord, dat – hoe oud ook – aan zeggingskracht nog niets verloren heeft. Voor elke ondernemer een (minimaal) jaarlijks terugkerende vraag. Bij het opstellen van de begroting voor het volgend jaar, komt steevast de vraag aan de orde, welke investeringen moeten worden gedaan. Om de concurrentie voor te blijven, of minimaal bij te houden, dan wel goed in te kunnen spelen op de wensen van bestaande en nieuwe klanten of het interne bedrijfsproces te verbeteren. Een veelheid aan redenen, maar met één belangrijke overeenkomst: er moeten financiële middelen voor worden vrijgemaakt. En die moeten er dan wel zijn.

“Goede voornemens? Ik heb nog een paar ongebruikte van vorig jaar.”

Heb ik in het voorgaande de investerende ondernemer centraal gesteld, nu wil ik het toch even over een andere boeg gooien. Ging het tot nu toe over de ander, nu richt ik mij graag tot jou persoonlijk. Is immers niet deze tijd van het jaar, bij uitstek de gelegenheid, eens stil te staan bij de vraag, of, en zo ja hoe, wij in onszelf gaan investeren? Op de drempel van weer een nieuw jaar komen er bij velen van ons vast wel enkele goede voornemens bovendrijven. Van stoppen met roken tot het volgen van een strak voedingsschema. En van het meer tijd doorbrengen met het gezin tot het vaker met de fiets naar het werk gaan. Om doorgaans na maximaal drie maanden te moeten constateren, dat van alle goede voornemens (weer) niets terecht gekomen is. Beter die goede voornemens dan maar laten wat ze zijn? Niet meer aan beginnen?

Investeren in jezelf

Ik deed je aan het begin van deze blog de belofte, dat het lezen ervan je geld gaat besparen. De hoogste tijd dus om die belofte in te lossen. In tegenstelling tot de gedachte, de goede voornemens maar te laten wat ze zijn, wil ik je juist oproepen dat niet te doen. Sta juist in de laatste maand van 2017 eens stil bij de vraag, op welk vlak jij écht in jezelf zou willen investeren. En als het je lukt een bij jou passend voornemen te benoemen, laat het daar dan niet bij. Kies er een goede doelstelling bij. Of, in de geest van Simon Sinek: “Begin met het waarom”. Met een goede focus, het stellen van een einddoel en het maken van kleine, meetbare tussenstappen, zou het weleens zo kunnen zijn, dat een dergelijk voornemen wél wordt gerealiseerd. Waarmee je jezelf bewijst dat waar is, wat vroeger al werd gezegd: “De kost gaat voor de baat uit”.

Ben jij er nog niet zo zeker van dat het je gaat lukken? Wil je sowieso weleens van gedachte wisselen over wat nu het beste bij je past, of hoe je wat meer discipline bij jezelf zou kunnen ontwikkelen? Ik ga graag met je in gesprek. Via https://junctajuvant.nl/ kun je een afspraak maken.

Met vriendelijke groet,

Machiel Kuijt