maakt van mensen ontdekkingsreizigers!

Ontdek de betere versie van ‘jezelf’

Op basis van een jarenlange werkervaring aan de advieskant van de bouwkolom en een succesvol afgeronde opleiding tot professional trainer/ coach, ben ik begin 2013 gestart met een eigen praktijk: ‘Juncta Juvant training & coaching’.
Met als credo ‘Juncta Juvant zet mensen in hun kracht’ ligt het accent in de training en coaching op het geven van aandacht. De cliënt mag rekenen op een empathische houding van mij als trainer/ coach. Zodoende staat het eigen leerproces van de cliënt altijd centraal.
De vraag naar het ‘waarom’ is echter leidend in elk ontwikkeltraject. Waarom is training of coaching gewenst? Wat wil je als cliënt bereiken en – ook niet onbelangrijk – geloof je er ook écht in? Zonder doel, geen resultaat!
Zodoende worden de benodigde vaardigheden (her)ontwikkeld en komt de cliënt sterker in de schoenen te staan. Door middel van de ‘learning-by-doing’ methode (ervaringsgericht leren) wordt, als het ware, een betere versie van jezelf gecreëerd. Door consequent aandacht te geven aan het leerproces van de cliënt, draagt ‘Juncta Juvant training & coaching’ bij aan de ontplooiing van mensen die een onderscheidende rol ambiëren, zowel privé als in het arbeidsproces.

‘Juncta Juvant’ is een Latijnse spreuk die – vrij vertaald – staat voor: gezamenlijk kunnen wij veel bereiken. Omdat in gezamenlijkheid betere resultaten worden bereikt, dan wanneer ieder voor zichzelf probeert kennis te verwerven en/ of vaardigheden te ontwikkelen.

“Juncta Juvant training & coaching maakt van mensen ontdekkingsreizigers!”