Waar staan wij voor?

De ruim 1500 jaar oude Regel van Benedictus vormt een belangrijke inspiratiebron voor de wijze waarop ‘Juncta Juvant training & coaching’ te werk gaat. Gebaseerd op de drieslag stabilitas, conversio morum en obedientia (niet weglopen, werken aan verbetering en gericht blijven op groei) mag elke deelnemer aan een ontwikkeltraject uitgaan van werkelijke en oprechte aandacht.

Waar gaan wij voor?

Met als uitgangspunt dat de training en coaching vooral gericht moet zijn op het versterken van de kwaliteiten van het individu, zal met aandacht worden geluisterd naar hen die iets willen leren. Om op die manier te ontdekken wat men leren wil. Pas dan kan gerichte kennisoverdracht plaatsvinden en kan bovendien op een interactieve wijze worden geleerd van elkaar. “Juncta Juvant training & coaching’ zet jou in je kracht.”

Hoe willen wij dat bereiken?

Door ‘Juncta Juvant training & coaching’ wordt altijd vanuit een grondige analyse van de bestaande situatie naar het te behalen doel toegewerkt. De ontwikkeltrajecten kunnen in de vorm van assessments, trainingen of (team)coaching zowel in company als extern worden georganiseerd. Zowel in de trainingen als tijdens de individuele coaching krijgt het ervaringsgericht leren bovendien alle ruimte.