‘Niet wat jij zegt, maar wat de ander hoort’

Professioneel communiceren

Op basis van een jarenlange werkervaring en een succesvol afgeronde opleiding tot professional trainer, is Machiel Kuijt begin 2013 gestart met een eigen praktijk: ‘Juncta Juvant training & coaching’.
Met als motto ‘Niet wat jij zegt, maar wat de ander hoort’ ligt het accent in de training en coaching op het geven van aandacht. De deelnemer mag rekenen op een empathische houding van de trainer/ coach. Zodoende staat zijn/ haar leerproces dan ook steeds centraal.
Door aandacht te vragen voor en werk te maken van het (verder) ontwikkelen van communicatieve (en sociale) vaardigheden, draagt ‘Juncta Juvant training & coaching’ bij aan de ontplooiing van mensen die een onderscheidende rol ambiëren, zowel privé als in het werkproces.

‘Juncta Juvant’ is een Latijnse spreuk die – vrij vertaald – staat voor: gezamenlijk kunnen wij veel bereiken. Omdat in gezamenlijkheid betere resultaten worden bereikt, dan wanneer ieder voor zichzelf probeert kennis te verwerven. “Wie kan delen kan ook vermenigvuldigen.”